Us suggereixo...

Registre d'Entitats: interoperabiliat del registre municipal amb el de la Generalitat

Les entitats estan obligades a fer els tràmits per la Seu, però un cop eliminats els certificats de persones jurídiques, qui ha de fer el tràmit i signar-lo és alguna de les persones físiques que la representen. D'entrada, per a moltes entitats això ja no sempre és senzill, però a més com s'acredita la representació de l'entitat?

Estaria bé poder verificar aquesta representació mitjançant el Registre de la Generalitat quan l'entitat no es del municipi.

Per aquest motiu cal que el Registre Municipal s'actualitzi tal com marca la llei, però també que aquesta actualització sigui interoperable amb el Registre de la Generalitat, que ara mateix no està disponible per a cap verificació.

6 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base