Us suggereixo...

Que els interessats obligats puguin comunicar a e-Notum un adreça-e d'avís de notificació

L'AOC s'hauria de plantejar una funcionalitat per a que els interessats puguin comunicar directament a e-Notum una adreça d'avís de notificació (correu electrònic i nº de mòbil)
És a dir, que enlloc (o a més a més) de que cada organisme reculli una adreça d'avís de notificació on avisa d'una noti a l'interessat, que sigui l'interessat que pugui comunicar a e-Notum que l'avisi quan tingui una notificació.
Penso sobretot en expedients d'ofici que afecten obligats electrònics com sancions a empreses de lloguer de cotxes, temes tributaris per empreses, urbanístics,..
Ja sé que no és tant fàcil, pel tema consentiments, però possiblement hi ha molts obligats electrònics que prefereixen rebre l'avís i més sabent que la notificació electrònica produeix plens efectes per molta ignorància que s'al·legui.

6 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    I, perquè no, que els mateixos organismes públics poguéssim recollir el consentiment de l'interessat per a totes les notificacions que li arribin d'e-Notum encara que no provinguin d'aquell organisme

  • Sònia Oliveras commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Amb això tindríem que eNotum seria com una Direcció Electrònica Única, on l'interessat es mostra actiu amb el mitjà. No sé les conseqüències jurídiques d'això.

Feedback and Knowledge Base