Us suggereixo...

Configurar e-Notum internament

Ja que fem molt d'ús de l'e-Notum en la nostra administració (i més que es farà servir), seria bo poder tenir la possibilitat de configurar les etiquetes que hi ha, segons les nostres necessitats

5 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

David Font shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base