Us suggereixo...

justificant validesa e-Notum

Quan un usuari rep un e-Notum es genera un justificant de validesa. En la pantalla es pot veure el dia i l'hora que la comunicació ha estat registrada, dipositada i acceptada pel destinatari.

Quan es vol imprimir el justificant de validesa mostra la data i l'hora de registre, però NO ES VEU L'HORA en què el destinatari va accedir-hi i acceptar-la.

Seria molt convenient que al costat de les dates d'accés i d'acceptació també hi aparegués les hores.

4 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Lídia commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Crec que també estaria bé que surtis en el justificant de validesa l'adreça de correu electrònic on s'ha enviat la notificació. Si que ho pots veure per pantalla però no surt en el pdf de justificant de validesa, i és aquest document el que afegim a l'expedient electrònic.

Feedback and Knowledge Base