Us suggereixo...

Rebuda de notificacions per eNotum

Hi ha un petit problema que afecta, sobretot, al ciutadà de a peu... i que creiem que el ciutadà hauria d’estar informat i recolzat.

Quan s’envia a través d’un eNotum una notificació a un ciutadà (o empresa o allà on sigui) aquest NO sap el tipus de certificat que té (si és de nivell 3 o 4...) ell sap que té, o no, un certificat.

Llavors, si des de l'administració o des d’allà on sigui, se li envia una notificació amb l’eNotum amb l’àmbit de “Contractació”, sembla ser que per obrir aquesta notificació, l’usuari necessita un certificat del tipus, de nivell 4 (suport físic de targeta) i NO pot ser d’un nivell inferior. Cosa que el ciutadà NO sap!!!!!!!!!!

No seria convenient que li sortís a l’usuari un missatge informant-li del què necessita, en comptes de sortir-li un error que això fa que ens truquin (a l'administració) i això provoqui una desinformació total, tant per la gent del departament en qüestió qui ha enviat la notificació, com per al ciutadà, i això us provoqui que us truquin o obrin una incidència????

Moltes gràcies!!

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

David Font shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base