Us suggereixo...

Introduïr un camp de cerca a l'apartat de destinataris de l'ENOTUM

Treballo en un departament d'una corporació local que té múltiples comunicacions amb diferents entitats i empreses.
Hem decidit entrar els destinataris de manera que ja els tinguem disponibles per a futures comunicacions, però hem detectat que el sistema NO DETECTA un destinatari repetit (tot i tenir el mateix NIF o CIF), i tampoc ens deixa fer una cerca per nº de document o nom.
Seria possible incloure un botó de cerca, o, com a mínim, que el sistema detectés les duplicitats?
Gràcies.

6 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Marta shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base