Us suggereixo...

els certificats tCAT haurien d'identificar-se també per l'entitat a que corresponen

Els certificats digitals tCAT (targetes per signatura electrònica) en tots els comunicats haurien d'identificar-se no només pel nom del titular sino també per l'entitat a la que s'adscriuen, perquè és molt usual que en municipis petits, el mateix secretari-interventor, o SAT, porti diversos ajuntaments o EMDs i es molt difícil saber a quines de les targetes s'estan referint quan es rep alguna comunicació de caducitat o simplement a l'hora d'utilitzar-les. A la tarja sí que apareix el nom de l'entitat i el càrrec, però a les descripcions digitals NO.

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base