Us suggereixo...

Format conveni signat amb la plataforma ViaFirma

En relació a la plataforma per a la signatura de convenis ViaFirma, hem intentat realitzar un seguit de proves per veure la seva viabilitat i en el moment de visualització del conveni signat per totes les parts el format no és del tot correcte.

En el quadre de la primera plana on apareixen les firmes, només es veu el nom de la persona signant i la data. D'aquesta manera no es pot distingir d'una manera ràpida qui és qui, donat que no surt el nom de l'ens.

Una manera útil i més adequada, seria que el format signat fos similar al que es fa en PDF, on a sota del nom i càrrec de la persona que signa, es visualitza el segell de la signatura electrònica.

Aquesta modificació en el format creiem que és esencial, ja que actualment per al nostre ens no és viable fer servir la plataforma ViaFirma per aquest motiu.

Si necessiteu alguna informació al respecte no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Vanessa shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Vanessa commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hi hauria alguna manera que tal com surt la signatura quan es fa via signatura de documents de l'EACAT, s'apliqués en aquesta plataforma? Donat que si tot pertany a l'EACAT no hauria de ser complicat i d'aquesta manera es podría fer servir la plataforma ViaFirma.

Feedback and Knowledge Base