Us suggereixo...

Camps de cognoms T-CAT

Us agrairíem, a fi i efecte de facilitar el procés d'aprovació, que hi hagués una correlació entre els camps de cognom que hi ha a la sol·licitud de certificats per EACAT, i els que apareixen a les dades de certificat, si pot ser, que els camps de cognoms i càrrecs també fossin iguals entre T-CAT i T-CAT P. A un lloc hi ha un sol camp que diu "Cognoms", i a l'altre n'hi ha dos, de primer i segon cognom. Això, afegit a que la T-CAT P sí que hi ha dos camps a la sol·licitud en lloc d'un, per als cognoms, i que hem de vigilar que els ajuntaments posen el 2n cognom al camp de càrrec, perquè ells mateixos es confonen amb la sol·licitud entre T-CAT i T-CAT P, ens complica una mica la tasca. Gràcies.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

tapiasaf@ccvoc.cat shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base