Us suggereixo...

e-NOTUM: Visualització de notificacions realitzades restringida per usuari/rol

19 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

CC Bages shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Carme Duran commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Quan entro a E-Notum em trobo amb més de 2000 notificacions practicades per la meva organització a través d'aquest servei. És feixuc trobar les que he practicat jo, a banda de que l'aplicació no avisa de cap canvi d'estat de la tramitació (dipositada, visualitzada, acceptada... etc). Ho has d'anar mirant cada dia, si no és que es penja, que és el més habitual.
    La incoherencia és que no tinc permisos per accedir a expedients que no siguin de la meva área, i en canvi puc accedir a TOTES les notificacions de la meva organització, siguin o no siguin de la meva área.
    També utilitzo el servei de tramitador d'anuncis al BOP de la Diputació, i aquest servei, a banda de funcionar molt bé, avisa del canvi d'estat del document que hi has penjat (signat, publicat, etc) i només veig el que he penjat o publicat jo com a tramitador, que és el que m'interessa.

Feedback and Knowledge Base