Us suggereixo...

e-Notum - Activar l'enviament d'escrits i acords per a ajuntaments

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

CC Anoia shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Elena García commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Justificant de validesa:

    No surt al justificant tota la informació del "Fil d'estats" que es veu en pantalla. Seria convenient que aparegués la data i hora d'acceptació i les dades de qui l'ha acceptat.

Feedback and Knowledge Base