Us suggereixo...

Certificats digitals - fitxes dels subscriptors

Les fitxes dels subscriptors son lentes en casos que un secretari o alcalde s'hagi canviar d'un dia per un altre. Potser un formulari per modificar els permisos en línia signat electrònicament seria més àgil.

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

CC Bages shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base