Us suggereixo...

Simplement, que funcioni i no doni errors de factura rebutjada.

Des de fa un temps, despres de generar amb el programa e-fact la factura per pujarla a la vostra bustia mitjancant https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7 "enviament de factures" sempre me la rebutja. Diu que el format es incorrecte.

3 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Victor shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Comments are closed

Feedback and Knowledge Base