Us suggereixo...

Accés per part dels destinataris a totes les notificacions rebudes independentment de l'emisor

Hola, actualment, depenent de per quina via, o seu electrònica, s'entri a la bústia
personal d'eNotum (AOC, Ajuntament X, Ajuntament Y, ...), només hi ha la
possibilitat d'accedir a les notificacions emeses per l'organisme en
qüestió.
Seria possible, en futures versions de l'eNotum, que, independentment del
punt d'accés a la bústia, es poguessin consultar totes les notificacions
rebudes?
Personalment em sembla correcte que estiguin agrupades per organisme, però
estaria bé que a la columna de cerca, apartat Departament, hi apareguessin
tots els organismes que han emès alguna notificació a l'usuari que s'ha
identificat.

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Rubèn shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base