Us suggereixo...

Incorporar la possibilitat d'anul·lar notificacions

Incorporar la possibilitat de poder anul·lar una notificació quan s'hagi generat per error per tal d'evitar que estigui disponible pel destinatari.

12 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Comments are closed
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Estic totalment d'acord amb els meus companys. Mentre la notificació estiqui com "Dipositada" hauria d'haber la possibilitat d'anul·larla o bloquejar-la, ja que moltes vegades per error s'adjunta un document que no correspon al destinatari. Gràcies

  • Eduard Solana Pons commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Recolzo aquesta idea. Seria necessari esborrar o anul·lar una notificació amb alguna dada errònia perquè el destinatari no segueixi rebent els correus de notificació i, per exemple, per algun motiu, no pugui obrir la notificació perquè la dada incorrecta és el CIF de l'empresa.

Feedback and Knowledge Base