Us suggereixo...

Necessari veure informació addicional de les factures electròniques

Des d'alguns ajuntament ens ha informat que necessitarien veure informació addicional de les factures electròniques que entren per l'aplicació de l'e-FACT.

El problema és que hi ha informació addicional de les factures que no es veu al detall de la factura.

Aquest problema es troba principalment a les factures d'Endesa. Endesa només envia l'xml. No envia cap pdf adjunt.

En aquest xml hi ha unes línies difícils de trobar que informen de l'adreça de l'objecte al qual s'aplica l'import o imports de la factura.

En aquest cas la informació que voldríem veure reflexada en pantalla quan consultem la factura mitjançant l'aplicació e-FACT és la que es troba a les següent línies del fitxer xml (VEURE ADJUNT->ADDITIONAL LINE ITEM INFORMATION.PDF)

<AdditionalLineItemInformation>URB. SAN SALVADOR C/A-S/N SANEJ EST BO;...

Aquesta adreça és la que l'ajuntament voldria veure reflexada al detall de la factura quan la consulta a través de l'e-FACT.
Per exemple sí que es pot veure Concepte: Costo Consum que es troba a l'apartat <ItemDescription> del xml. (VEURE ADJUNT->CONSULTA FACTURA PER
PANTALLA.PDF)

Hi ha molt d'espai en blanc al costat. Seria interessant que al costat o a sota sortís la informació que com he comentat abans es troba a l'apartat <AdditionalLineItemInformation>

Us adjunto també el fitxer 7647510_PNR901N0107694.xml per tal de que veieu la factura en qüestió en format xml.

8 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Salvador Galofré Galofré shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
Rebutjat  ·  AdminCap de Servei (Cap de Servei, Consorci AOC) responded  · 

És un tema que no depèn del nostre servei ni del Consorci AOC.
Depèn del Ministeri i de la publicació de les especificacions de les extensions del format factura-e per a les utilities

0 comments

Comments are closed

Feedback and Knowledge Base