Us suggereixo...

Accés als registres de sortida

En l'e-NOTUM. Per tal de respectar la llei de protecció de dades, cadescú només hauria de poder veure les seves sortides. No tothom és respectuós amb les dades dels demés.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Rosa Anna shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base