Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu* el que altres han proposat. Gràcies per participar!

*L’AOC es compromet a avaluar la implantació de les propostes amb 10 o més vots

Us suggereixo...

(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Formació del l'EACAT

  donar formació sobre la gestió de l'EACAT, encara que fos mitjançant un tutorial per internet.

  17 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Millorar la connectivitat en moments puntuals d'accés dels usuaris

  Lentitud general especialment quan coincideix amb terminis de tràmits.

  15 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Hi estem treballant  ·  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. major rapidesa

  hauria de ser més ràpid, dona molts problemes de connexió, molts dies no hi ha connexio

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Cercador EACAT: Que els botons de clicar enrere no esborressin contingut

  També millorar la cerca d'assentaments del registre.

  4 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Es molt lent signar els esborranys, si tens vàrios a signar t'estas una bona estona anant un per un i seguint tots els passos canvis de pant

  Es molt lent signar els esborranys, si tens vàrios a signar t'estas una bona estona anant un per un i seguint tots els passos i canvis de pantalla.

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Manteniment d'esborranys

  Cada cop que hem de fer neteja dels tràmits que ens han obert els usuaris, i que han deixat en esborrany, es molt lent perque has d'anar obrint tràmit per tràmit.
  No es podria idear un sistema més agil per a borrar de forma massiva tràmits en esborrany, i que només pugèssin fer els usuaris gestors?
  Gràcies!

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  1 comment  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. descàrrega en fitxer del registre

  Poder descarregar el resultat del filtratge de "REGISTRE" en format tractable (csv, txt, xls, odt..) per no haver de fer captura de pantalla en pantalla

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. gestio de permisos per grups d'usuaris, no pas individualment com ara

  gestio de permisos per grups d'usuaris, no pas individualment com ara

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Prou amb els canvis de clau d'accés a l'EACAT

  És poc pràctic haver d’estar canviant la clau per accedir a l’EACAT tant sovint. De moment jo ja l’he hagut de canviar quatre vegades. Al final hauré d’acabar anotant la contrasenya en alguna banda, totalment contraproduent.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Relació d'entitats donats d'alta a l'EACAT

  Publicar la relació d'entitats que es troben donats d'alta a l'EACAT per poder discriminar la forma de comunicar-se.
  Les dades a publicar mínimes i cercables haurien de ser nom i NIF.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Saber quins ususaris rebran avis d'entrada d'un tràmit a la generalitat

  Saber quins ususaris rebran avis d'entrada d'un tràmit a la generalitat

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Suggeriment

  Cal que es puguin tramitar tant els Informes de Vida Laboral com les prestacions socials atorgades per la Generalitat de Catalunya (RMI)

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Plantaforma lenta

  La plataforma va molt molt lenta, Seria important intentar millorar-ho donat que perdem molt temps entrant documentació, validant.. etc..

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. HEU DE MILLORAR ELS SERVIDORS JA QUE LI COSTA MOLT DE FUNCIONAR BÉ

  TROBO QUE ESTALVIA MOLTA FEINA, PERÒ LI COSTA ARRENCAR I DE VEGADES NO FUNCIONA
  CREC QUE S'HAURIA DE MILLORAR ELS SERVIDORS PER QUE NO ES COLAPSI

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Que l'aplicatiu Còpia permeti comprimir els arxius

  Des de la meva entitat ens trobem que hem d'enviar a altres
  adminsitracions, per instància genèrica, informes amb un gran volum de documentació que rebem en paper i que pasem a PDF amb còpia autèntica. Al fer aquesta autenticaciò amb l'aplicatiu de Còpia autèntica, ens trobem que no podem comprimir l'arxiu (resolució mínima 100) i sempre superem els 10MB màxims
  permesos per annexs a la Instància Genèrica. Ens genera un gran problema ja que les adminsitracions que reben la documentació no la volen dividida en diferents arxius i diferens trameses (per què en una sola no hi cap). Sol·licitem la…

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Opció: repetir el text en una nova tramesa similar a l'anterior

  Per tasques repetitives aniria molt be, poder mantenir el text que s'introdueix a la sol.licitud i Exposa, o que hi hagues un moment que et preguntes si vols fer una tramitació mantenint el text.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Avís entrades SIR

  Quan hi hagi entrades al SIR que es trameti un correu electrònic d'avís.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Millores en la gestió de rols/permisos EACAT

  - Secretari/a disposes per defecte el rol de signador a tots els tràmits.
  - Quan un càrrec públic no pertany ja a un ens, no s'hagi d'eliminar els permisos un a un.
  - A nivell d'administració seria interessant disposar de llistats de permisos i rols d'usuaris agrupats per aplicacions o per usuaris (amb una excel suficient).
  - També seria necessari poder donar permisos de forma massiva a un tràmit.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Administració Pública

Feedback and Knowledge Base