Us suggereixo...

Assenyalar el correu d'alguna manera que és una notificació

Donada la importància que té, que no quedi confós entre la resta de missatges, sinó que tingués alguna cosa que l'assenyalés com a important.

7 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base