Us suggereixo...

Afegir l'assumpte als avisos, sinó la gestió de la informació es fa molt feixuga i complicada.

18 votes
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base