Us suggereixo...

no s'obre l'arxiu

No va gens be. intentes obrir la notificació, te la marca com acceptada i no hi ha manera d'obrir l'arxiu...

8 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Comments are closed

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base