Us suggereixo...

vergonyos molt lent

aixo es infumable !!!!! Hauries de poder descarregar varies notificacions a la vegada, no he vist res mes lent que això.

6 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Comments are closed

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base