Us suggereixo...

Les gestions fer-les per telèfon, gravant la conversa i sent atés per un funcionari

¿Perquè ens feu utilitzar el mòbil i/o internet sí o sí?? per a fer una simple gestió que es podia solventar fàcilment fent simplement una trucada de telèfon i parlant directament amb un funcionari, un SISTEMA UNIVERSAL apte per tothom. Aquest sistema del "idcat mòbil" només ve a afegir més complicacions al ciutadà al que obligueu a usar mòbil i internet, i afavoriu els "negocis del sector" de la telefonia mòbil, -imposant-lo al ciutadà- quan avui en dia, amb una sola trucada de telèfon normal n'hi ha prou per fer una simple instancia, si es vol. Aquest sistema "electrònic" no facilita rés al ciutadà i d'això només surten guanyant negoci les companyies de telefonia, i per enganxar i encadenar encara més a la ciutadania a tot el tinglat electrònic i mòbil. Afegir que, a més, de vegades el servei electrònic NO FUNCIONA bé, depén de les conexions i molts altres factors per a que funcioni bé. I a sobre només t’ho diu "al final" del procés, com m'ha passat, després d’haver omplert una enorme quantitat de camps de dades. Provocant al ciutadà una gran pèrdua de temps, de paciència i plenant-te d'indignació i impotència. Per tant, senyors, una simple trucada de telèfon GRATIS gravada sería un bon Servei. Us dono gratuitament -perquè és d'interès general- fins i tot el nom del servei. VEU-CAT, i idees de com es podria fer.

Veu-Cat: El ciutadà telefona, et contesten de seguida i t'atén un FUNCIONARI, un professional al que s’exposa el que sigui, i si també hi ha una sol·licitud, LA PRÒPIA TRUCADA ÉS LA SOL·LCITUD. Es pot fer de diverses maneres, com per exemple que el funcionari posi per escrit el que s'està sol·licitant. La trucada sempre es grava i és la màxima identificació. La veu, a més, és única per a cada persona i per tant, una identificació absoluta. També hi ha programes informàtics que transformen la veu en escrit, per tant també es podria habilitar un sistema informàtic-telefònic per a que el ciutadà truqui gratis és clar, i faci la instància amb la pròpia trucada, PARLANT.

6 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Montse Jardí shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
Rebutjat  ·  AdminCap de Servei (Cap de Servei, Consorci AOC) responded  · 

No hi ha cap obligació de fer servir idCATMòbil per a fer tràmits amb les administracions, simplement es tracta d’una opció alternativa que permet, de forma legal, fer tràmits de forma remota. La Llei no contempla com a subjectes obligats als ciutadans, de manera que es pot seguir fent els tràmits de forma presencial amb les administracions.

La trucada no dóna el nivell de seguretat requerit a nivell legal.

1 comment

Comments are closed

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base