Us suggereixo...

Si t'escric per e-mail, no em responguis en paper

La llei de Procediment Administratiu estableix que, quan hom pot optar per comunicar-se amb l'administració per via electrònica o convencional (paper) és l'administrat qui marca el procès. Malgrat això diferents negociats de la Generalitat responen sempre en paper, per correu postal, a tràmits iniciats electrònicament. Amb l'habitual demora del correu postal (3 setmanes de Barcelona a Sant Cugat) sovint els escrits arriben massa tard per a poder reclamar o fer al·legacions.

5 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Comments are closed

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base