Us suggereixo...

Agilitzar el procediment

5 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Joan Ramón Comas shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Comments are closed
  • Joan Ramón Comas commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Per notificacions d'AQUEST TIPUS, sería més fàcil fer-les directament per correu electrònic i que es poguessin respondre sense haver de sortir del correu.

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base