Us suggereixo...

App mòbil per rebre notificacions

Nomès he aconseguit descarregar notificacions amb certificat electrònic al ordinador. Estaria bé poder fer servir una app que fos única per totes les administracions per poder rebre les notificacions allà.

31 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Completament d'acord. Estic de viatge de feina amb connexió limitada i equipatge lleuger.Ni amb el mòbil ni amb la tablet he pogut fer que el codi enviat funcionés fins que 3 dies després he pogut agafar un ordinador.

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base