Us suggereixo...

Poder establir un calendari anual de 30 dies inhàbils per rebre notificacions

Tal com fa l'AEAT, es pot establir per cada usuari, sigui persona física o jurídica, un calendari on poder marcar 30 dies inhabils laborables on no s'emetria cap notificació.
És una forma d'evitar que per tancament de vacances no es puguin rebre les notificacions i quedin com a lliurades quan no s'ha pogut accedir al sistema

13 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

M. Elisa Loriente shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base