Us suggereixo...

S'ha de difondre aquesta possiblitat. No es fa servir perquè es desconeixo perquè es creu complicat.

S'ha de difondre aquesta possiblitat. No es fa servir perquè es desconeix la seva existència o perquè es presuposa que serà molt complicat.

8 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Carme shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

En cas que necessiteu ajuda respecte idCATMòbil i Certificat visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base