Us suggereixo...

Ha de quedar més clar i diferenciat el que és informació del servei i la manera d'accedir-hi per sol.licitar el certifcat digital.

Que quedi més clar l'accés a fer la sol.licitud.

12 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

danka shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

En cas que necessiteu ajuda respecte idCATMòbil i Certificat visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base