Tràmits municipals (e-TRAM)

Teniu una idea o suggeriment sobre com millorar el servei digital de tramitació municipal (e-TRAM) que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix a través del vostre ens? Compartiu-ho aquí o voteu* el que altres han proposat. Gràcies per participar!

*L’AOC es compromet a avaluar la implantació de les propostes amb 10 o més vots

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Podrieu posar ajudes tipus F1 per emplenar electronicament els vostres documents

  Simplement no haver de passar estones buscant que hi va en un determinat camp on no hi ha explicació de les opcions que surten!

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Poder posar un nom a l'instància.

  Abans d'enviar la instància hi hauria d'haver un camp anomenat: TITOL DE LA INSTÀNCIA on poder posar un text descriptiu tipus:
  "Solicitud sala Teatre 30/08/2019"</p> i que aquesta informació sortís a la Carpeta de Ciutadania enlloc del nom generic que surt ara: "SOL_eTRAM.pdf"

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Oferir la possibilitat de demanar que s'enviï el document original per correu i no un email

  Per exemple, per demanar un DNI no serveix imprimir-se a casa el volant d'empadronament que envieu per email, cal l'original. I sembla mentida que en aquestes alçades no ho sapigueu...
  I mira que en fer la sol·licitud queda ben clar: "Efectes per als quals s'expedeix: obtenció DNI"

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Firma electronica de representación

  Firma electrónica de representación
  Sería útil que el aplicativo leyera los datos de la firma electrónica y los incluyera en el formulario en lugar de leer solo los del represetante.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. NIF de l'apartat "altres dades"

  A l'apartat d'altres dades d'alguns dels formularis el camp "NIF" no es valora correctament. Si per error prems aquesta opció o realment necessites enviar el formulari a algú altre, el camp de "NIF" no s'avalua correctament i et surt sempre com a "invàlid"
  Cal corregir aquest error

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Que a la versió per imprimir hi surti la data de la sol·licitud

  Que a la versió per imprimir hi surti la data de la sol·licitud

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Formulari Subvencions a entitats amb manca de camps

  Manquen camps bàsics: NIF entitat, quantia sol·licitada, no. registre municipal de l'entitat

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. AUTENTIFICACIÓ

  No permet escollir el certificat amb el que et vols autentificar lo que resulta inaceptable quan treballes a diferents. Agafa per defecte el darrer utilizat i és incómode e inadequat. S'hauria de poder fer la selección.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Enviament full pel pagament de taxes

  Enviament full pel pagament de taxes.
  Pel pagament d'una taxa d'autoliquidació per la ocupació terrenys d' us públic envieu tres fulls i no cal, amb un n'hi ha prou, si no t'hi fixes els imprimeixes tots tres.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Procediment Especific per demana

  Tràmit específic per demanar un atestat de intervenció de la Policía Local..

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. MILLORA APLICACIÓ "Modificar Dades"

  S'ha de millorar l'aplicació "Modificar Dades" perquè quan hi optis el sistema no et porti a un nou fromulari en el qual s'hagin el·liminat totes les dades i l'hagis de tornar a omplir tot de nou.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Afegir l'opció "Veïnat"

  Al tipus de Domicili, he trobat a faltar l'opció "Veïnat"

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. crec que s'hauria de permetre omplir les dades bancaries en la forma que ja es habitual

  la forma que ja es habitual es de 6 blocs de quatre dgits cada un

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Afegir tràmit Tramesa de pressupost

  Caldria que els proveïdors de les administracions a través de la plataforma d'e-TRAM poguessin fer arribar els pressupostos per incorporar-los directament al registre d'entrada i facilment associar o crear expedients de contractació

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Altres tipus d'arxius de signatura electrònica

  Com a advocat, en el tràmit electrònic, no m'ha deixat utilitzar la signatura que tenim al col·legi (ACA) per presentar un escrit en representació d'un ciutadà.
  Estaria bé poder ampliar el tipus de signatura electrònica i que d'altres professionals també ho puguin fer amb els seus carnets col·legials..
  Gràcies per la vostra atenció.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. introduir 2 sol·licitants

  Millorar la sol·licitud per a que es pugui introduir dos sol·licitants o bé adreces estrangeres sense haver de posar un codi postal inventat.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. empadronament digital

  Nomé un detall en l'empadronament digital: hauríeu d'indicar que primer s'ha d'accedir amb certificat digital, en cas contrari que no et deixi continuar per enviar les dades i documents.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

En cas que necessiteu ajuda respecte els tràmits municipals visiteu el Centre de Suport.

Tràmits municipals (e-TRAM)

Categories

Feedback and Knowledge Base