Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Search

 1. Tràmits adaptats a dispositius mòbils  ·  En Pilotatge

 2. Eliminar demanar Data Caducitat TIE  ·  Hi estem treballant

 3. Millorar la interfície ciutadana  ·  Planificat

 4. Millorar assumpte dels recordatoris de notificació

 5. Calen millores en l'estructura i presentació de la informació i a nivell funcional  ·  A valorar més endavant

 6. Cerca de valises per data  ·  Completat

 7. Descarregar una còpia del volant d'empadronament  ·  Planificat

 8. Data de caducitat dels documents d'identitat  ·  Rebutjat

 9. Millorar la informació del missatge rebut  ·  Completat

 10. Millorar la presentació de les convocatòries de personal incorporant el nº d'expedient  ·  A valorar més endavant

 11. Modifiqueu els apartats "Dades del Sol·licitant" i "Dades del representant" per evitar errades als usuaris  ·  Hi estem treballant

 12. Crear un recordatori mensual pels Responsables d'Interoperabilitat de l'obligació de revisió dels Controls d'Accessos a Via Oberta  ·  Sota revisió

 13. Sistema d'interacció amb la persona que rep o gestiona el tràmit

 14. Informar millor dels errors  ·  Completat

 15. Cerca de destinataris

 16. RELACIO NOTIFICACIONS

 17. Falta estructura en els anuncis. Es publiquen sense seguir una pauta, primer dividir la informació en blocs per temes ex: opcosicions. Di

 18. Afegir la data de la publicació de l'edicte en la informació breu, sinó no saps si estàs fent clic en un document actual o en d'antic

 19. Visualització data acceptació/rebuig

 20. Poder generar idCat mòvil amb DNI caducat durant COVID-19  ·  Completat

← Previous 1 3 4 5

Feedback and Knowledge Base