Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Search

 1. Cerca de valises per data  ·  Completat

 2. Data de caducitat dels documents d'identitat  ·  Rebutjat

 3. Visualització data acceptació/rebuig

 4. Crear un recordatori mensual pels Responsables d'Interoperabilitat de l'obligació de revisió dels Controls d'Accessos a Via Oberta  ·  Sota revisió

 5. Que surti la data al registre de la factura  ·  Rebutjat

 6. No em puc donar-me d'alta em diu data de naixement incorrecta i la DATA ESTA BÉ QUE FAIG.  ·  Traslladat a Suport

 7. Indicar una data en concret en els anuncis urgents.

 8. Que en el justificant també consti la data de lectura del visualitzador

 9. En la comunicació de domiciliació afegir import i data de càrrec.  ·  Rebutjat

 10. Declarcio responsable (actvitats inicues) crec que és massa demanar al tècnic que tingui cetificats a tercers ¡ no depen d´ell

 11. Sería muy interesante saber la fecha aproximada en la que dispondremos del certificado solicitado.

 12. Que a la versió per imprimir hi surti la data de la sol·licitud

 13. DESA'L substitueix els apòstrofs per interrogats invertits i modifica la data de creació  ·  Rebutjat

 14. Imposible trobar la manera de parlar en el/la responsable de P+R al Ajuntament  ·  Rebutjat

 15. com a responsable del Servei e-tram voldria saber com accedir a la infomació següent: persones de l'Aj. donades d'alta al Servei  ·  Traslladat a Suport

 16. Millorar assumpte dels recordatoris de notificació

 17. Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /valid  ·  Traslladat a Suport

 18. Exportar més dades de les fitxes de persones: adreça, data de naixement i expedient al que estan vinculades  ·  Completat

 19. Afegir la data de la publicació de l'edicte en la informació breu, sinó no saps si estàs fent clic en un document actual o en d'antic

 20. A la atencion del responsable directo del organismo de recaudacion de impuestos...yo teniendo un vehiculo antiguo ya reconocido por vosotros  ·  Rebutjat

← Previous 1 3 4 5

Feedback and Knowledge Base