Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Carme Duran

My feedback

 1. 9 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Carme Duran supported this idea  · 
 2. 25 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Carme Duran commented  · 

  Quan entro a E-Notum em trobo amb més de 2000 notificacions practicades per la meva organització a través d'aquest servei. És feixuc trobar les que he practicat jo, a banda de que l'aplicació no avisa de cap canvi d'estat de la tramitació (dipositada, visualitzada, acceptada... etc). Ho has d'anar mirant cada dia, si no és que es penja, que és el més habitual.
  La incoherencia és que no tinc permisos per accedir a expedients que no siguin de la meva área, i en canvi puc accedir a TOTES les notificacions de la meva organització, siguin o no siguin de la meva área.
  També utilitzo el servei de tramitador d'anuncis al BOP de la Diputació, i aquest servei, a banda de funcionar molt bé, avisa del canvi d'estat del document que hi has penjat (signat, publicat, etc) i només veig el que he penjat o publicat jo com a tramitador, que és el que m'interessa.

  Carme Duran supported this idea  · 
 3. 71 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  10 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Carme Duran supported this idea  · 
 4. 27 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Administració Pública » ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Carme Duran supported this idea  · 
 5. 43 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Hi estem treballant  ·  2 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Carme Duran supported this idea  · 
 6. 6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Hi estem treballant  ·  0 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Carme Duran supported this idea  · 
 7. 3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Carme Duran supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base