Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Toni

My feedback

 1. 6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Notificacions electròniques (e-NOTUM)  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Toni commented  · 

  Tenir enregistrada una adreça electrònica alternativa a la de la feina (per exemple l'adreça electrònica personal) pels períodes de vacances laborals.

  Toni supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base