Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Anonymous

My feedback

 1. 11 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Administració Pública » VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  poder visualitzar a la vegada totes les valises enviades que encara estan pendents d'obrir per part dela persona destinatària. Gràcies

  Anonymous supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base