Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

IVAN CERVANTES ROVIRA

My feedback

 1. 48 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  IVAN CERVANTES ROVIRA commented  · 

  Añadir el ID o la dirección del inmueble del trámite para localizar éste mejor.

  IVAN CERVANTES ROVIRA supported this idea  · 
 2. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Notificacions electròniques (e-NOTUM)  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  IVAN CERVANTES ROVIRA shared this idea  · 
 3. 153 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  IVAN CERVANTES ROVIRA supported this idea  · 
 4. 312 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  IVAN CERVANTES ROVIRA supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base