Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Maria

My feedback

 1. 17 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Notificacions electròniques (e-NOTUM)  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Maria supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Maria commented  · 

  Poder descargar todas las notificaciones pendientes de leer en bloque en lugar de una en una,

Feedback and Knowledge Base