Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Anonymous

My feedback

 1. 201 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  Le practiques administratives han de ser entenedores per a tothom, TOTHOM

  L'Adminsitració, en tractar amb ciutadans sense pràctica administrativa, hauria d'assumir una funció docent per amor i per respècte al ciutadà.

  He fet una presentación de documentació, i --apart del caos telemàtic que suposa e-Notum, absolutament sense polir després de mesos d'instaurat-- em responen amb un epígraf opac, confús, ambigú. No em dóna elements per a saber si la sol·licitud ha prosperat, simplement si s'ha mogut, o si per contra cal fer alguna altra acció suplementària. La notificació electrónica diu:

  "Trasllat certificat concessió llicència obra major"

  Ni jo mateix, que sóc l'autor de la presentación, estic en condicions raonables de suposar què hi ha passat:

  - Han traslladat un Certificat meu?
  - En tal cas, quin Certificat?, no n'he presentat cap
  - A qui han traslladat què?
  - L'han traslladat, ha quedat resolt, ha quedat encaminat, ha quedat a l'espera d'alguna resuolució, o ja està al circuit de manera reglada?

  Com veieu, básicament una plataforma telemática és alhora un excercici de mesures electròniques, sí, però també un esforç d'IMAGINACIÓ:

  - Què pensarà qui ho rep?
  - Com li indiquem si cal fer alguna cosa més?
  - En quin grau de satisfació dexa la nostra resposta a l'interessat?

  Al nostre Col·legi d'Arquitectes, la plataforma telemática ha estat un esforç enorme de part de tots, però els responsables eren sempre permeables i agraïts dels suggeriments, idees, observacions dels usuaris. Ara el web telemàtic funciona com un rellotge, està "obert" 24 hores, i estalvia munts de feina als empleats del Col·legi per tal com, si fos altrament, haurien de fer la feina personalment, i els interessats, desplaçar-nos a la Seu del col.legi.

  M'he ofert vàries vegades per a ajudar l'Ajuntament desinteressadament com usuari per a revisar i refinar aquesta eina tan útil.

  Com mostra decepcionant: Quan responem a l''e-Notum, el codi que rebem via SMS sistemàticament falla sense raó. Els que tenim id-CAT, podem sortir-nos-en, i hem d'endivinar que potser falla el codi via SMS però, oifegats per la desesperació, provem amb l'id-CAT: funciona. Ho hem d'endivinar? No ha passat més vegades? Com és que el codi que envía l'Ajuntament falla SEMPRE' Què ha de fer qui es trova en aquesta circumstància i no compta amb un altre mètode de verificació?

  La resta de públic s'ha d'esperar dilluns i trucar o apropar-se a les oficines. Les plataformes telemàtiques haurien de servir precisament per al contrari:

  - Estalviar desplaçaments, temps, esforç, gestions presencials, trasllat en vehicles, contaminació urbana, pèrdua de temps, aparcaments, cues…

  Un salut

  Claudi Etcheverry, arquitecte

Feedback and Knowledge Base