Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Montse Mulet

My feedback

 1. 25 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Montse Mulet commented  · 

  Restricció de visualització únicament a les notificacions realitzades per persona o rol.

  Montse Mulet supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base