Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Vanessa Ortega garcía

My feedback

 1. 83 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  10 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Vanessa Ortega garcía supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Vanessa Ortega garcía commented  · 

  Proposta molt necessaria per facilitar el dia a dia a la gent que emet notificació electrònica

Feedback and Knowledge Base