Us suggereixo...

S'HAURIA DE PODER CANVIAR EL MAIL PER REBRE NOTIFICACÍONS DES DEL MATEIX PORTAL QUE S'OBREN LES NOTIFICACIONS, GRÀCIES.

S'HAURIA DE PODER CANVIAR EL MAIL PER REBRE NOTIFICACÍONS DES DEL MATEIX PORTAL QUE S'OBREN LES NOTIFICACIONS, GRÀCIES.

4 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Albert shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
Rebutjat  ·  AdminCap de Servei (Cap de Servei, Consorci AOC) responded  · 

No existeix una adreça electrònica única, de manera que cal indicar aquest canvi a l’administració que emissora de les notificacions, no al Consorci AOC que és qui ofereix l’eina de notificació

0 comments

Comments are closed

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base