Us suggereixo...

Es podria enviar directament el document per correu electrònic. Si cal contrasenya per obrir el document, pot ser el DNI del receptor.

Enviar els documents per correu electrònic i que el document s'obri amb contrasenya, que aquesta pot ser el DNI del receptor del missatge.

5 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Pau shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Comments are closed

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base