Us suggereixo...

Que les totes les oficines de l'Administració facin el registre idCAT mòbil: ajuntaments, CAPs, etc

18 votes
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

AdminConsorci AOC (Product Director, or Executive, Consorci AOC) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

En cas que necessiteu ajuda respecte idCATMòbil i Certificat visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base