Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu* el que altres han proposat. Gràcies per participar!

*L’AOC es compromet a avaluar la implantació de les propostes amb 10 o més vots

Us suggereixo...

(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

  • Hot ideas
  • Top ideas
  • New ideas
  • My feedback

You need to sign in to see your feedback.

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
  • Don't see your idea?

Administració Pública

Feedback and Knowledge Base