Us suggereixo...

Que s'apliqui un nivell més de filtre al meteix identificador

Nosaltres notifiquem molt als diferents serveis de l'ajuntament que estan sota el mateix CIF.
Quan els responsables dels serveis consulten la bústia poden veure totes les notificacions practicades a tots els serveis malgrat apareix la icona d'un cadenat que no permet sol·licitar un codi d'accés al propi correu.
Fóra bo que el filtre de la bústia anés més enllà i no mostrés aquestes notificacions del cadenat perquè no coincideixen amb l'adreça de correu de l'usuari loginat.
Gràcies

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Ramon Martínez shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base