Us suggereixo...

e-NOTUM notificacions de canvi d'estat

Les notificacions de canvis d'estat de les notificacions electròniques (en les que s'adjunta un Excel) estaria bé que fos de forma individualitzada per a cada notificació per adjuntar el fitxer a cada expedient.

3 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

pratfr@estany.cat shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base