Us suggereixo...

Visualitzar alhora totes les notificacions electròniques per a tots els Ens

39 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

AdminConsorci AOC (Product Director, or Executive, Consorci AOC) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

5 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Francesc X. Córdoba Cano commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Un cop rebuda les notificacions, seria millor un sol lloc per a totes les teves notificacions. DE tots els ajuntament i organismes públics. Un lloc "teu" on trobar-les totes. Salut!!!

  • Miriam commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Estaría bien que se use este medio para informar también al usuario de las conclusiones de las resoluciones que se hacen y no darlas por enteradas, y no solamente para enviar recibos de pago.

  • Ramon Sanchez Olmo commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Seria convenient disposar d'un filtre que et permetés filtrar per determinats ens públics independentment que la notificació hagi estat oberta o no.

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base