Us suggereixo...

e-mail per avisar de posada a disposicició de la Notificació

Convindria afegir una opció on indicar l'adreça electrònica (e-mail) del ciutadà on vol rebre l'avís de la posada a disposició de la Notificació.
Els Ajuntaments no ho tenen previst.
Gràcies.

6 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

En cas que necessiteu ajuda respecte les notificacions electròniques visiteu el Centre de Suport.

Feedback and Knowledge Base