Us suggereixo...

Confirmació d'una notificació practicada per email i SMS amb un enllaç per a descarregar-se el rebut

7 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

AdminConsorci AOC (Product Director, or Executive, Consorci AOC) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Sònia Oliveras commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Aquest anunciat sense més explicació és molt ambigua i pot portar a confusió. Doncs una notificació no pot ser practicada per email i/o SMS. Per mail o SMS s'envia l'avís Podeu ampliar-ho si us plau? Segurament és una necessitat que tots tenim.

Feedback and Knowledge Base