Us suggereixo...

Diferènciar l'avis que reben les persones vinculades a una notificació.

Quan es posa una persona vinculada a una empresa pera que rebi l'avis de la notificació, aquesta persona rep l'avis estandard on se li demana que accedeixi amb el seu NIF.
A l'intentar accedir li presenta un error on li diu que "la notificació no pertany al destinatari".
Seria convenient que l'avís que reb la persona "vinculada" fos diferent on se li digues que l'accés l'ha de realitzar amb el CIF de la empresa

8 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Joan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

3 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Jo rebo avisos de Notificacions, d algunes Admnistracions, pero com que soc advocat i normalment els avisos corresponen a clients meus, per temes que he tramitat jo, pero he ficat el meu numero de Telefon mobil, Despes amb el SMS rebut per la Notificacio, no puc identificar a quin client correspon ni per tant poder saber a quina persona destinataria corrspon la Notificacio. Convidria que el SMS d avis portes alguna identificacio o NIF del dstinatari final

 • Joan commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Es podria posar un text semblant a ...
  " ... s'ha depositat una notificació per la empresa NIF xxxxx a la que voste consta com persona vinculada ...."

 • Jordi Millán commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  El problema que veo que viene derivado de tu sugerencia es que un gestor o tramitador o despacho profesional que tramite en el nombre del titular le llega el aviso de notificación con un NIF ******XXX por lo que adivinar de que nif es este cliente es caótico, por lo que creo que faltaría un apartado de tramitador o presentador para este trámite y que con el certificado digital del presentador se tenga acceso a la notificación.

Feedback and Knowledge Base